Ouderinfo

Op deze pagina kunt u de volgende onderwerpen vinden:

 

  • meer informatie over ons onderwijs en meer- en hoogbegaafden
  • de jaarkalender 
  • de Schakelaartjes, periodieke nieuwsbrief
  • meer informatie over de Schoolraad en Medezeggenschapsraad
  • ouderbijdrage

Veel leesplezier!