Unit Bovenbouw

In onze Unit Bovenbouw zitten groep 7-8A en 7-8B. In deze Unit is gekozen voor groepsnamen die passen bij dieren die in de Lucht leven.

 

Groep 7 heet Flamingo's. Meester William is de leerkracht van deze groep. 

Groep 8 heet Vlinders. Juf Judith en juf Marije zijn de leerkrachten van deze groep. 

 

Juf Nikki is de onderwijsassistent die binnen deze unit de leerkrachten en kinderen ondersteunt.