Unit Bovenbouw

In onze Unit Bovenbouw zitten groep 7 en 8. In deze Unit is gekozen voor groepsnamen die passen bij dieren die in de Lucht leven.

 

Groep 7 heet Flamingo's. Meester William en juf Judith zijn de leerkrachten van deze groep. 

Groep 8 heet Vlinders. Juf Judith en juf Marije zijn de leerkrachten van deze groep. 

 

Juf Nikki is de onderwijsassistent om binnen deze unit de leerkrachten en kinderen te ondersteunen.