Privacy

Hieronder vindt u twee documenten over privacy.

In het eerste document kunt u lezen wat uw rechten zijn in het kader van de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG) en geeft u de mogelijkheid uw privacy voorkeuren door te geven aan de school (dit kan ook altijd via de ouderapp Parro).

Het tweede document betreft korte informatie over het verwerken van (leerling)gegevens door onze school. 

 

Meer informatie is te vinden in ons privacyprotocol. SCPO Lelystad heeft een privacyprotocol op de website staan, zie: Privacy | SCPO Lelystad (scpo-lelystad.nl)