Directie en ondersteuning

Voor de leerlingen zijn de meester of de juf het meest belangrijk. Binnen onze school zijn nog enkele andere mensen aanwezig die alles in goede banen leiden. 

Deze mensen stellen we graag aan u voor:

 

Sieka Groen, directeur

Sieka is onze directeur. Ze heeft veel jaren werkervaring in de Randstad. Ze woont met haar man in Lelystad en geniet van haar kinderen en kleinkinderen. Sieka werkt op dinsdag t/m donderdag en is vooral te bereiken via directie@schakellelystad.nl

 

Jelda Molenaar, schoolleider

Jelda is onze schoolleider in opleiding. Zij heeft veel jaren werkervaring als leidinggevende binnen de financiële sector. Jelda werkt op maandag, dinsdag en donderdag.

 

Jacoline Venema, intern begeleider (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)

De intern begeleider begeleidt de ondersteuning in de breedste zin van het woord binnen 'de Schakel'. Jacoline is bereikbaar via j.venema@schakellelystad.nl

 

Erika Acda, administratie (dinsdag en donderdag)

Erika Acda is als administratief medewerkster aan onze school verbonden. Op dinsdag en donderdag verzorgt zij de leerlingen-, personele- en financiële administratie. Zij is te bereiken via admin@schakellelystad.nl 

 

Marlinde Memelink en Martijn Campman, vakleerkrachten gymnastiek

Op 'de Schakel' Botterlocatie krijgt iedere klas 2x in de week gymles van de vakleerkracht (de kleuters 1x per week).

Op de Landstrekenwijklocatie krijgen de groepen 1x les van de vakleerkracht en 1x les van de eigen leerkracht.