Schoolplan 2023-2027

Het schoolplan omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeeld. Door middel van het schoolplan geef je de onderwijsrichting en de bijhorende actie aan voor de komende vier jaar.
Er is een schoolplan opgesteld voor de periode van 2023-2027. Deze is hieronder te lezen.