Schoolplan 2016-2020

Inmiddels hebben we het schoolplan 2011-2015 afgerond. Voor de komende jaren staat er heel wat op stapel. Het schoolplan omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeeld. Door middel van het schoolplan geef je de onderwijsrichting en de bijhorende actie aan voor de komende vier jaar. Vanwege het vertrek van de directeur op 1 januari 2015, is er uitstel gevraagd (en gekregen) voor opstellen van het nieuwe schoolplan van 2015 tot 2019.
De
nieuwe directeur Sieka Groen heeft in samenwerking met de team een schoolplan opgesteld voor de periode van 2016-2020. Deze is hieronder via de link te lezen.