Pestprotocol

Pesten komt helaas nog steeds voor. We zijn ons ervan bewust dat dit ook op De Schakel voor kan komen. Omdat pesten niet past bij onze uitgangspunten, doen we er alles aan om het te voorkomen en op te lossen als het zich voordoet. Hieronder vindt u bij 'Download' ons Pestprotocol.