Schakelaartje(s)

Ongeveer 6 keer per jaar komt er een 'Schakelaartje' uit. Hierin vindt u de vaste onderdelen; agenda, Trefwoord en 'van de directie'.  Daarnaast houden we u ook via het Schakelaartje op de hoogte van schoolbrede activiteiten en de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad en Schoolraad.
We wensen u veel leesplezier!