Schakelaartje(s)

Ongeveer 6 keer per jaar komt onze nieuwsbrief het 'Schakelaartje' uit. Hiermee houden we u op de hoogte van de agenda, schoolbrede activiteiten en de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad en Schoolraad.
We wensen u veel leesplezier!