Aanbod meer- en hoogbegaafden

Op ‘De Schakel’ besteden we extra aandacht aan meer- en hoogbegaafdheid. Als team hebben we een aantal studiedagen gevolgd om een passender aanbod te bieden aan deze specifieke doelgroep.

Naast de reguliere groep krijgen deze kinderen specifiek aanbod in de zonklas. In de zonklas geeft een speciale leerkracht instructie en feedback op de verrijkingslesstof.

 

Daarnaast is in 2017 Lelystad Hoogbegaafd gestart.

Verspreid over Lelystad zijn meerdere HB groepen opgericht en bestaat de mogelijkheid voor hoogbegaafde kinderen van groep 3 t/m 8 om hier een dag per week aan deel te nemen.

Op de Schakel wordt er twee dagen per week lesgegeven door een talentbegeleider van Lelystad Hoogbegaafd. Op dinsdag aan groep 5 tot en met 7 en op donderdag aan groep 3 en 4. De leerlingen van groep 8 krijgen les op het Arcus op dinsdag.