Aanbod meer- en hoogbegaafden

Op ‘de Schakel’ besteden we extra aandacht aan hoog- en meerbegaafdheid. Onze leerkrachten zijn geschoold om een passender aanbod te bieden aan deze specifieke doelgroep. De vakken als rekenen en taal worden gecompact en er is een verrijkingsaanbod beschikbaar. Naast de reguliere groep krijgen deze kinderen specifiek aanbod in de zon- en de komeetklas.
In de zonklas geeft een speciale leerkracht instructie en
feedback op de verrijkingslesstof.
Daarnaast mogen de kinderen deelnemen
aan de komeetklas, in deze klas krijgen de kinderen een dagdeel per week ander aanbod dan taal en rekenen. U moet dan denken aan diverse projecten, filosofie en 'leren leren'.