Jaarplan

In het jaarplan, welke is gebaseerd op de methodiek 'continu verbeteren', staat beschreven waar de school voor staat, waar we naartoe willen, wat verbeterd moet worden en welke acties wij daarvoor ondernemen.