Kalender 2021-2022

In de jaarkalender voor ouders kunt u de diverse activiteiten, vrije dagen en schoolvakanties van dit schooljaar terugvinden.  
18 juli t/m 26 augustus 2022
Zomervakantie
29 augustus 2022
Eerste schooldag
5 september 2022
SR
8 september 2022
Schakelaartje 1
12 september 2022
Informatieavond onderbouw (19.00-20.00 uur)
13 september 2022
Informatieavond middenbouw (19.00-20.00 uur)
14 september 2022
Informatieavond bovenbouw (19.00-20.00 uur)
15 september 2022
Inschrijven Parro oudergesprekken
20 september 2022
Ontruimingsoefening
26 t/m 30 september 2022
Ouder-kindgesprekken
26 t/m 30 september 2022
Nationale Sportweek
5 oktober 2022
Studiedag. Kinderen zijn vrij
6 oktober 2022
Start Kinderboekenweek
10 oktober 2022
MR
13 oktober 2022
Schakelaartje 2
14 oktober 2022
Afsluiting Kinderboekenweek
17 t/m 21 oktober 2022
Herfstvakantie
24 oktober 2022
Studiedag team. Kinderen vrij
25 oktober 2022
Studiedag team. Kinderen vrij
31 oktober 2022
SR
7 t/m 11 november 2022
Handbaltoernooiweek
23 november 2022
Studiedag. Kinderen zijn vrij
28 november 2022
MR
5 december 2022
Sinterklaasviering
22 december 2022
Kerstviering
22 december 2022
Schakelaartje 3
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Kerstvakantie
9 januari 2023
Studiedag. Kinderen zijn vrij
18 t/m 19 januari 2023
Adviesgesprekken groep 8 VO
23 januari 2023
SR
23 januari 2023
MR
1 februari 2023
Studiedag. Kinderen vrij
13 februari 2023
Portfolio's mee
20 t/m 24 februari 2023
Ouder-kindgesprekken
27 februari t/m 3 maart 2023
Voorjaarsvakantie
6 maart 2023
SR
9 maart 2023
Schakelaartje 4
13 maart 2023
MR
13 t/m 17 maart 2023
Projectweek
3 t/m 6 april 2023
Schoolvoetbal
6 april 2023
Paasviering
7 april 2023
Goede Vrijdag (vrij)
9 april 2023
1e Paasdag
10 april 2023
2e Paasdag (vrij)
11 april 2023
Studiedag. Kinderen vrij
17 april 2023
SR
21 april 2023
Koningsspelen
27 april 2023
Koningsdag (vrij)
28 april t/m 5 mei 2023
Meivakantie
10 t/m 11 mei 2023
Schoolfotograaf
12 mei 2023
Schoolreisje groep 1-8
18 t/m 19 mei 2023
Hemelvaartweekend (vrij)
22 mei 2023
MR
25 mei 2023
Schakelaartje 5
28 mei 2023
1e Pinksterdag
29 mei 2023
2e Pinksterdag (vrij)
30 mei t/m 2 juni 2023
Avond4Daagse
5 juni 2023
SR
9 juni 2023
Sportdag Atletiek groep 6, 7 en 8
9 juni 2023
Sportdag Spelkar groep 4 en 5
28 juni 2023
Studiedag. Groep 1-7 vrij
28 t/m 30 juni 2023
Kamp groep 8
3 juli 2023
Portfolio's mee
3 juli 2023
SR
3 juli 2023
MR
10 juli 2023
MR reserve
10 t/m 14 juli 2023
Ouder-kindgesprekken
19 juli 2023
Groep 8 musical en afscheid (groep 8 van 12.00-22.30 naar school)
19 juli 2023
Doorschuifmoment groep 1-7 (11.00-12.00 uur)
20 juli 2023
Laatste schooldag
20 juli 2023
Groep 8 vrij
20 juli 2023
Schakelaartje 6
21 juli 2023
Studiedag. Kinderen vrij
24 juli t/m 3 september 2023
Zomervakantie