Kalender 2022-2023

In de jaarkalender voor ouders kunt u de diverse activiteiten, vrije dagen en schoolvakanties van dit schooljaar terugvinden.  
5 juni 2023
SR
9 juni 2023
Sportdag Atletiek groep 6, 7 en 8
9 juni 2023
Sportdag Spelkar groep 4 en 5
28 juni 2023
Studiedag. Groep 1-7 vrij
28 t/m 30 juni 2023
Kamp groep 8
3 juli 2023
Portfolio's mee
3 juli 2023
SR
3 juli 2023
MR
7 juli 2023
Meesters- en juffendag
10 juli 2023
MR reserve
10 t/m 14 juli 2023
Ouder-kindgesprekken
19 juli 2023
Groep 8 musical en afscheid (groep 8 van 12.00-22.30 naar school)
19 juli 2023
Doorschuifmoment groep 1-7 (11.00-12.00 uur)
20 juli 2023
Laatste schooldag
20 juli 2023
Groep 8 vrij
20 juli 2023
Schakelaartje 6
21 juli 2023
Studiedag. Kinderen vrij
24 juli t/m 3 september 2023
Zomervakantie